top of page

Přihláška do tvůrčích dílen

"Kdo chvíli stál, stojí opodál."

Zájemce přijímám do dílen podle pořadí přijatých přihlášek. Přihlášené nad kapacitu jednotlivých dílen budu evidovat jako náhradníky a současně nabídnu zvážení jiné dílny, pokud budou v některých ještě volná místa. V případě, že by bylo náhradníků o nějakou dílnu více, zkusím najít časový prostor pro otevření další skupiny. Přihlášky lze podávat v průběhu celého školního roku.

Přihláška

Děkujeme za odeslání přihlášky :).

bottom of page